Certifierad kontrollansvarig

Konrollplan, tekniskt samråd och platsbesök

Tar fram kotnrollplan, ser till att den följs, finns även med på tekniska samråd och slutsamråd samt platsbesök under byggets gång. (2-5 tillfällen).
Vi har vårt säte i Avesta men kan tas oss an projekt i hela mellansverige.

Fakta

Arthur Thuman grundade TAE AB 2017, detta efter 4 år på ÅF, och nu Gamla Byn AB som A-projektör. Arthur har varit inom byggbranschen sedan 1998 och tog ingenjörs examen 2013.​​​​​​​

Har du frågor och vill veta mer om TAE?


Välkommen att kontakta oss direkt på:
Telefon: 073 546 91 69
E-post: kontakt@taeab.se