TJÄNSTER 

TAE hjälper dig med allt som har med husbygget att göra.

RÅDGIVNING

IDÉSKISS

RITNINGAR

TIDSPLAN

MYNDIGHETSKONTAKT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Förfrågningsunderlaget används för att ta in pris från olika byggföretag. Ju bättre underlag byggföretaget får ju smidigare blir processen och du har möjlighet att kontrollera alla dina kostnader under hela projektet.