RITNINGAR

Förfrågningsunderlaget används för att ta in pris från olika byggföretag. Ju bättre underlag byggföretaget får ju smidigare blir processen och du har möjlighet att kontrollera alla dina kostnader under hela projektet.

rådgivning
idé-skiss
tidsplan
bygglovsritning
förfrågningsunderlag
byggritning
kontakt med myndigheter