BENGSTBO

SÄTER

Med 15 års erfarenhet hjälper vi dig med byggprojektet .

Allt från snickerier, projektering och Kontrollansvarig. Vilket kan krävas av byggnadsnämnden vid utbyggnation, ombyggnation eller nyproduktion.
Som kund hos oss kan vi hjälpa er genom hela byggprocessen vi har kontakt med Konstruktör, entreprenör och byggnadsnämnden. Vi modellerar i 3D och stämmer av med kunden vid ett flertal möten om ändringar och tillägg, detta för att ni ska se det ni kommer få innan det byggs.
Vi har vårt säte i Avesta men kan tas oss an projekt i hela mellansverige.