Så här går det till

IDÉ

När ni har bestämt er för en utbyggnad, ombyggnad eller nyproduktion tar ni kontakt med mig.

Första mötet

Vi sätter oss ner och tillsammans går vi igenom vad ni vill göra och hur er vision ser ut. Efter detta får ni en Offert från mig utifrån era önskemål.

Modellering

Jag modellerar ett första förslag baserat på den vision och önskemål ni har och kallar till möte två.

Andra mötet

Vi tittar på 3D modellen på datorn och stämmer av om modellen uppfyller er vision.

Eventuella ändringar

Jag tar era önskemål och eventuella förändringar med mig från andra mötet och gör om modellen efter det.

Bygglovsansökan

Då var det dags för bygglovsansökan. Jag hjälper att fylla i ansökan och skickar  med alla handlingar som Byggnadsnämnden kräver.

Tekniskt Samråd

Sedan är det dags för tekniskt samråd om Utbyggnaden är av sådan storlek att det behövs till denna har jag kontaktat konstruktör för dimensionering av bärande konstruktionsdelar.

Bygget

Under bygget har jag kontakt med Entreprenör för att bistå med handlingar och eventuella ändringar.

Slutsamråd

Vid slutsamråd besiktas utbyggnation av byggnadsnämnden. Jag kommer vara närvarade för att bistå med hjälp kring frågor runt konstruktion eller liknande.

Slutbesked

När slutbesked givits ut får man ta den nya delen/byggnation i bruk.

Tveka inte att kontakta oss.

Är du nyfiken och vill ställa frågor så behöver du inte tveka att kontakta oss.
Vi hjälper dig göra rätt beslut och svarar gärna på de frågor du kan tänkas ha runt processen innan eventuellt samarbete.

E-mail: kontakt@taeab.se
Telefon: 073 5469169