Om TAE AB

Över 15 års erfarenhet

Vi har över 15 års erfarenhet inom bygg, allt från snickerier, projektering och Kontrollansvarig, vilket kan krävas av byggnadsnämnden vid utbyggnation, ombyggnation eller nyproduktion.

Som kund hos oss kan vi hjälpa er genom hela byggprocessen vi har kontakt med Konstruktör, entreprenör och byggnadsnämnden.

Vi modellerar i 3D och stämmer av med kunden vid ett flertal möten om ändringar och tillägg, detta för att ni ska se det ni kommer få innan det byggs.

Vi har vårt säte i Avesta men kan tas oss an projekt i hela mellansverige.

Arthur Thuman

Jag grundade TAE AB 2017, detta efter 4 år på ÅF, och nu Gamla Byn AB som A-projektör. Jag har varit inom byggbranschen sedan 1998 och tog ingenjörs examen 2013.

untitled (2)